×

We've gone from tretton37 to 13|37.

We’re still the same company with the same heart and focus on empowering clients and colleagues – and that will never change – but now we’re shorthand! If you want to get in touch to talk to us about empowering your organisation, uncovering your digital capabilities or find out more about life at 13|37 then head on over to 1337.tech.

tretton37.com will be available for a limited transition period only. Have a wonderful day.

Visit us at 1337.tech

tretton37 förlänger ramavtal med Alfa Laval Lund AB

Posted 2011-11-08 By Peter von Lochow

tretton37 förlänger ramavtal med Alfa Laval Lund AB

tretton37 har förnyat sitt ramavtal med Alfa Laval Lund AB. Avtalet omfattar specialisttjänster inom systemutveckling med Microsoft .NET och SharePoint. Förnyandet möjliggör att tretton37 kan förstärka det idag nio man starka teamet ytterligare under 2012 inom såväl befintliga som nya områden.

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, har sedan våren 2010 ett etablerat och lyckat samarbete med tretton37. Samarbetet inleddes 2010 med leveranser av expertkompetens inom systemutveckling på .NET-plattformen med agil och lean metodik.

“Samarbetet med tretton37 ger oss tillgång till engagerade individer och expertkunskap som ökar vår möjlighet att leverera kvalitet och långsiktiga verksamhetsstödjande lösningar. Utöver ett stort tekniskt kunnande har tretton37 även påvisat proaktivitet, smidighet och ansvar som samarbetspartner. Det ger oss en stor trygghet som organisation i att utöka vårt samarbete” säger Mikael Häggblad, chef för Platform & Web Competence Center på Alfa Laval.

I det förnyade ramavtalet för 2012 ingår nu även specialisttjänster för agil utveckling av SharePoint-lösningar, utöver de befintliga tjänsterna avseende systemutveckling.

"Vi är mycket glada och stolta över att återigen fått förnyat förtroende av Alfa Laval. Att vårt samarbete nu också förstärks, genom utökningen av vårt åtagande till att även gälla SharePoint-området, ser jag som ännu ett bevis på att vi gjort ett bra jobb och att Alfa Laval är nöjda med oss" säger Deniz Yildirim, VD för tretton37.

Lund den 8 november 2011, tretton37

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Häggblad, Manager på Platform & Web Competence Center, Alfa Laval Lund AB
Tel: +46 (0)70 936 66 54

Deniz Yildirim, VD för tretton37 AB
Tel: +46 (0)73 382 25 91

tretton37.com

Om Alfa Laval
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar här en ledande ställning.

Om tretton37 AB
tretton37 är ett kunskapsbolag som erbjuder expertkompetens främst inom Microsoft .NET tillsammans med ett starkt fokus på Lean och Agile. Bolaget grundades 2010 och har idag ca 35 medarbetare som levererar specialisttjänster till ett flertal kunder i Öresundsregionen.

Shameless plug: We are a very unique family of driven software-creating professionals.

Join us. We are hiring in all our offices in 🇸🇪 Sweden & 🇸🇮 Slovenia.