×

We've gone from tretton37 to 13|37.

We’re still the same company with the same heart and focus on empowering clients and colleagues – and that will never change – but now we’re shorthand! If you want to get in touch to talk to us about empowering your organisation, uncovering your digital capabilities or find out more about life at 13|37 then head on over to 1337.tech.

tretton37.com will be available for a limited transition period only. Have a wonderful day.

Visit us at 1337.tech

Thomas Barge blir ny styrelseordförande i tretton37

Posted 2011-09-01 By Peter von Lochow

Thomas Barge blir ny styrelseordförande i tretton37

Thomas Barge blir ny styrelseordförande i tretton37. Thomas är 48 år och civilingenjör från LTH. Han har arbetat i ledande roller i IT-branschen sedan 20 år tillbaka och har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla start-ups till internationella och respekterade bolag. Thomas tidigare operativa chefsbefattningar har varit i både privatägda och börsnoterade bolag, bland annat i Exallon Systems (vVD), Consafe Infotech Syd AB (VD) och nu senast i Cybercom Sweden South AB (VD).

"Jag gläder mig över förtroendet och möjligheten. Jag tror väldigt mycket på tretton37. Starkt varumärke, skickliga medarbetare, flera intressanta kunder, tillsammans med en tydlig vision och en dedicerad VD, gör tretton37 till ett av de mest intressanta och spännande tillväxtbolagen i regionen. Jag ser verkligen fram mot att lära känna tretton37, dess medarbetare och kunder ytterligare och hoppas att mina erfarenheter från tidigare roller ska kunna bidra i styrelsens arbete och i den fortsatta utvecklingen av bolaget." säger Thomas Barge.

tretton37, som grundades i januari 2010, har idag närmare 30 medarbetare och befinner sig inför en ny fas i sin utveckling. Den snabba tillväxten och de utmaningar den medför ställer krav på att fortsatt arbeta med att värna om den företagskultur som finns i bolaget, med tillhörande kunskapstörst, nyfikenhet och kvalitetsfokus som den förespråkar. Med Thomas som styrelseordförande räknar tretton37 med att tryggare kunna hantera dessa kommande utmaningar.

"Thomas är en erfaren person som har gått igenom precis den typen av expansion som vi just nu går igenom och som har upplevt de utmaningar som kommer tillsammans med tillväxt. Han har ett stort kontaktnät i näringslivet och en lång meritlista med bred erfarenhet från ledande roller i tillväxtorganisationer. Han kommer hjälpa oss med att genom sin erfarenhet bygga vårt bolag vidare." säger Deniz Yildirim, VD för tretton37.

Lund den 1 september 2011, tretton37

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Deniz Yildirim, VD för tretton37 AB
Tel: +46 (0) 73 382 25 91

Thomas Barge, styrelseordförande i tretton37 AB
Tel: +46 (0) 70 825 96 02

tretton37.com

Om tretton37 AB
tretton37 är ett kunskapsbolag som erbjuder expertkompetens främst inom Microsoft .NET tillsammans med ett starkt fokus på Lean och Agile. Bolaget grundades 2010 och har idag ca 30 medarbetare som levererar specialisttjänster till ett flertal kunder i Öresundsregionen.

Shameless plug: We are a very unique family of driven software-creating professionals.

Join us. We are hiring in all our offices in 🇸🇪 Sweden & 🇸🇮 Slovenia.