Blogging is fun

Lundabolag vill växa men fortsätta som IT-ninjor

Posted 2014-10-03 By Peter von Lochow

På lördag arrangerar tretton 37 sin systemutvecklarkonferens för tredje gången. Bolaget har vuxit till nittio anställda sedan starten 2010. Inom tre år vill man vara 150 medarbetare och etablerade utomlands.

Link to article

Shameless plug: Are you a ninja? We are hiring in all our offices.

Share post